Oppgaver

Tegn opp hjertet og gi en skjematisk fremstilling av det lille og det store kretsløp. Hvor går blodet ut av hjertet til det lille kretsløpet, hvor kommer det tilbake fra det lille kretsløpet, hvor går det ut i det store og hvor kommer det tilbake?

 • Hva er forskjell på systolisk og diastolisk blodtrykk? Hvilken sammenheng er det mellom blodtrykk og alder og hva skyldes dette?
 • Hva er hjertesvikt? Hva er de to viktigste årsakene til hjertesvikt? Kjenner du noen symptomer på hjertesvikt?
 • Sirkulatorisk sjokk er en alvorlig, akutt tilstand med alvorlig nedsatt blodgjennomstrømning og utilstrekkelig O2 og næring til vevene.
 • Beskriv hvordan et sirkulatorisk sjokk kan oppstå.
 • Når skal man starte hjerte-lunge-redning?
 • Forklar algoritmen for basal HLR.

 

Quiz

MCQ Kardio sykdommer norsk

 

Oppgave: Rangering

Ved behandling av en pasient med hypovolemisk sjokk, hva skal du gjøre sykepleiere og i hvilken rekkefølge er viktig å gjøre dette?

 • Gi oksygen – nesekateter / maske
 • Krystalloider – ringers laktat, intravenøst
 • Kontroller blodtrykk, puls, pust, bevissthetsnivå , time diurese, hudfarge, måle PVC om nødvendig
 • Plasser pasienten i Trendelenburg stilling
 • Se om det er noen blødning, hvis det slutter eller om det forverres. Hvis ja, trykk på såret, informer en lege som vil vurdere behov for kirurgi.
 • Overvåke pasientens hydrerings nivå
 • Administrere en infusjon av intravenøs væske