Litteratur

Almås H., Stubberud D.G. & Grønseth R. (red.) 2010. Klinisk sykepleie 1. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Eikeland A., Gimnes M. & Holm HM. (2010) I: Guldbrandsen og Stubberud. Akribe, Oslo

Gulbrandsen T. & Stubberud D.G. (red.) (2010). Intensivsykepleie. Akribe, Oslo.

Jakobsen D., Kjeldsen S.E., Ingvaldsen B., Buanes T. og Røise O. (2010). Sykdomslære.

Indremedisin, kirurgi og anestesi. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Persson J. & Stagmo M. (2008) Perssons Kardiologi. Hjärtsjukdomar hos vuxna. Studentlitteratur

Sand O., Sjaastad Ø.V., Haug E. & Bjålie J.G. (2006). Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Wallin & Thor (2008) SBAR-modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal

Legevakthåndboken (2012) Gyldendal Akademisk.

Qvindesland S.A. (2012). SBER. SAFER/SUS

Legeforeningen.no

Legemiddelhåndboken.no

Legevakthåndboken

Norsk Resuscitasjonsråd

Store Medisinske Leksikon

Tidsskriftet.no

Kirurgen.no (for informasjon om hjertekirurgi)