Introduksjon Listen

Det forventes at du på forhånd har gjennomgått leksjonen i anatomi og fysiologi som omtaler hjertelidelser. Underveis er det særdeles viktig å studere pensum, andre fagbøker, artikler og Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten, for å få utfyllende kunnskap. Til sammen gir dette studieopplegget deg mulighet til å forstå fagstoffet bedre, svare på studiespørsmål og gi pasientene en faglig forsvarlig sykepleie når de har hjertelidelser og/eller hjertesvikt.

Læringsutbytte
Etter å ha studert dette temaet skal du kunne:

  • Gjøre rede for hjertets normale funksjon og faktorer som påvirkes av dette (anatomi, fysiologi, patofysiologi, sykdomslære og farmakologi).
  • Gjøre rede for viktige observasjoner og sykepleietiltak til pasienter med hjertelidelser. Observere, kontrollere og dokumentere viktige parameter og avvik fra dette ved disse lidelsene.
  • Vurdere pasientens reaksjon og behov for sykepleie ved akutte og kroniske hjertelidelser.
  • Hjelpe pasienten til å gjenvinne optimal funksjon og forebygge komplikasjoner.
  • Dokumentere observasjoner og sykepleiehandlinger.
  • Redegjøre for og administrere oksygen.