Informasjon

www.erasmus-nursing.net er utviklet i prosjektet DIMEANE — Development and Implementation of Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education — i ERASMUS+ programmet, Call 2014, Round 1, Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Action: Strategic Partnerships, Field: Higher Education.

Erasmus
University of Nottingham
Universidad Católica de Valencia
University of Stavanger

Ansvarlig koordinator for DIMEANE-prosjektet:
Universitetet i Stavanger, ved NETTOP-UIS
www.uis.no/nettop
Kontaktperson: Atle Løkken, Underdirektør, leder NETTOP-UIS
[email protected]

 

Partnere i DIMEANE-prosjektet:
Universitetet i Stavanger, Norge
www.uis.no
Kontaktperson: Kristin Hjorthaug Urstad, Institutt for helsefag
[email protected]

Universitetet i Nottingham, England
www.nottingham.ac.uk
Kontaktperson: Professor Heather Wharrad, School of Health and Sciences [email protected]

Det katolske universitetet i Valencia, Spania
www.ucv.es
Kontaktperson: Dr Santiago Alamar, Avdeling for sykepleierutdanning
[email protected]

 

Alt innhold under www.erasmus-nursing.net, inkludert nettløsningen og mobilapplikasjonen innholdet er publisert i, tilhører partnerne i DIMEANE-prosjektet og er beskyttet av lover om opphavsrett. I henhold til ERASMUS+ Programme Guide, Version 3(2015) er innholdet under og løsningene for www.erasmus-nursing.net tilgjengelig for bruk av allmennheten under åpen lisens, med vilkår og begrensninger som følger av Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
Dette innebærer at ingen deler av innholdet kan bearbeides eller tas ut av sin sammenheng, men må benyttes i den form og den løsningen det er publisert i.
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med partnerne i DIMEANE-prosjektet, kan brudd på lisensvilkårene medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

 

‘Sykepleie ved hjerte og karlidelser’ er en selvstendig del av www.erasmus-nursing.net, med følgende bidragsytere:
Manusforfatter: Dagrunn Nåden Dyrstad, 2013
Illustrasjoner: Medisinske illustrasjoner: Levent Efe MD 2013, Figurativ illustrasjoner: Joanne Teresa Kleppe (ved NettOp UIS)
Øvrige illustrasjoner og interaktive elementer: Universitetet i Stavanger, ved NETTOP-UIS
Språklig bearbeiding og innlesing: Kjell Inge Torgersen 2013/2016
Sluttproduksjon: Universitetet i Stavanger, ved NETTOP-UIS, 2016

 

Om forfatteren:

Dagrunn Nåden Dyrstad, Førsteamanuensis, er PhD-student ved Universitetet i Stavanger fra 01.01.12. i prosjektet «Kvalitet og sikkerhet i overføring av eldre». Hun er utdannet intensivsykepleier og har jobbet ved Stavanger Universitetssykehus siden 1982, de siste 20 årene ved intensivavdelingen med et par avbrudd. Hun har vært midlertidig ansatt og jobbet ved UiS i totalt 4 år, for det meste ved videreutdanningen i intensivsykepleie, litt ved bachelorutdanningen i sykepleie innen simulering. Hun var ansatt 1 år for å skrive en rapport om hvordan øke simuleringsaktiviteten ved SAFER i bachelorutdanningen ved UiS. Hun har pedagogikk utdanning (PPU) og veilederutdanning ved UiS. Dyrstad har vært ansatt som prosjektmedarbeider i Nasjonalt Kompetansesenter for Hjemmerespiratorbehandling fra 2002 til 2011 med spesielt fokus på brukere med behov for heldøgnspleie og trakeostomi, og hun har publisert en artikkel basert på masteroppgaven «Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning».

 

Forbehold:

Partnerne i DIMEANE-prosjektet tar opphavsrett på alvor. Hvis det likevel kan stilles spørsmål ved vår bruk av innhold, eller påpekes at det i noen del av www.erasmus-nursing.net foreligger brudd på opphavsretten, ber vi om at vi blir gjort oppmerksom på dette umiddelbart. Eventuelle brudd på opphavsretten fra vår side er utilsiktet og vil bli rettet opp.

All bruk av www.erasmus-nursing.net, innholdet, nettløsningen, mobilapplikasjonen og nødvendig tredjeparts maskin-/programvare, er på eget ansvar. Det kan ikke reises krav til DIMEANE-prosjektet, dets partnere eller andre bidragsytere som følge av utilsiktede konsekvenser av bruken eller eventuelle feil i innholdet eller løsningene.

Hvis det oppdages feil i innholdet eller de tekniske løsningene for www.erasmus-nursing.net, ber vi om at dette så snart som mulig blir formidlet til ansvarlig koordinator for DIMEANE-prosjektet:

 

Universitetet i Stavanger, ved NETTOP-UIS
www.uis.no/nettop

Takk for at du har brukt tid på å lese denne siden.