5.0 Hjerte-lunge-redning Listen

 

Hjerte-lunge-redning

Hjerte-lunge-redning (HLR) kan være livreddende ved hjertestans som følge av respirasjonsstans, ved hjerteinfarkt, drukning, elektrisk sjokk eller hjerneskader (Almås mfl. 2010). Identifisering av en tilstand med behov for hjerte-lungeredning og tidlig oppstart vil være avgjørende for resultatet. Her er tidsfaktoren livsviktig for å få i gang hjerteaktiviteten, respirasjonen og ikke minst bevisstheten med tanke på bevaring av hjernefunksjonen.

For å sikre frie luftveier kan man la pasientens hode være i nøytral stilling, løfte kjeven fram ved å presse bak kjevevinklene, eventuelt legge inn svelgtube for å holde tungen på plass.

Hos voksne personer starter man med kompresjoner (5-6 cm ned), deretter innblåsninger (1 sek.), sjekke at brystkassen hever seg.

Hjerte-lunge-redning