ii. Hypovolemisk sjokk Listen

Hypovolemisk sjokk skyldes tap av sirkulerende blodvolum (oftest normal hjertefunksjon) på grunn av ytre eller indre blødning (brysthule, bekken, lår), men også dehydrering (postoperativt, kvalme, brekning), brannskade, peritonitt, pankreatitt, diabetisk ketoacidose. Hypovolemisk sjokk kan deles inn i 4 klasser, avhengig av størrelse på volumtapet.

Klasse Tap av blodvolumSymptomer
Klasse 1

Det presjokkerte stadiet
Tap av opptil 15 % av blodvolumet (750 ml)
 • Vitale tegn påvirkes lite, krever vanligvis ikke behandling, kroppen selv kompenserer: drar inn væske fra interstitiet inn i kapillærene, blodvolum normaliseres, men en viss interstitiell dehydrering som gjenopprettes av intravenøs væsketilførsel.

 • Aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-systemet slik at natriumutskillelsen reduseres, vann holdes tilbake og dehydrering avtar.

Klasse 2

Det kompenserte stadiet
Tap av 15-30 % av blodvolumet (800-1500 ml)
 • Moderat takykardi (100-120 per minutt),

 • Normalt (kompensert) BT/litt fall i BT

 • Hud bleik, kald og klam

 • Sein kapillærfylling (> 2 sek.), pulstrykk normalt

 • Diurese avtar

 • Respirasjonsfrekvens 20-30 per minutt

 • Pasienten redd/aggressiv

Klasse 3

Det dekompenserte stadiet
Tap av 30-40 % av blodvolumet (1500-2000 ml)
 • Kompensasjonsmekanismene nesten oppbrukt. Pasienter med redusert evne til å reagere på hypovolemi med takykardi og vasokonstriksjon, kan få et uttalt blodtrykksfall og medfører:

 • Betydelig takykardi- puls > 120 per minutt

 • Blodtrykksfall < 90 mmHg

 • Rask, overflatisk respirasjon – respirasjonsfrekvens 30-40 per minutt

 • Lav diurese (oliguri), eventuelt anuri

 • Pasienten urolig/agitert

Klasse 4

Det irreversible stadiet
tap av > 40 % av blodvolumet  (2000 ml)
 • Alvorlig takykardi – puls > 140 per minutt, pulstrykk lavt

 • Ekstremt BT-fall (vanskelig å måle)

 • Huden iskald og askegrå

 • Rask respirasjonsfrekvens > 35 per minutt

 • Diurese opphørt (anuri)

 • Endret bevissthet – komatøs

Hypovolemic shock (Garrestson and Malberti, 2007)

 

Symptomer

Symptomene på sjokk vil variere ut fra pasientens alder, tilleggssykdommer, grad av blødning – hvor raskt det er skjedd og i hvilken grad pasientens kompensasjonsmekanismer er virksomme med aktivering av sympatisk nervesystem.

 • Takykardi
 • Bleik, kald, klam hud – vasokonstriksjon perifert
 • BT-fall
 • Oliguri – lav urinproduksjon, anuri hvis ubehandlet
 • Endret bevissthetstilstand – uro, etter hvert bevisstløshet på grunn av liten blodtilførsel til hjernen

 

Behandling

 • Trendelenburgs leie – hodeende senket, beina hevet (uenighet i litteraturen om effekt)
 • Rask infusjon av intravenøs væske (eventuelt oppvarmet) for å korrigere sirkulerende volum, forsiktig hos eldre pasienter med hjertesykdom, da lungeødem kan oppstå –
 • Krystalloider – Ringer Acetat
 • Kolloider – inneholder store molekyler og holdes i blodbanen (kan gi anafylaktisk reaksjon) (etter legens ordinasjon)
 • Blod (SAGMAN-blod) – ved svære og pågående blødninger (etter legens ordinasjon)
 • Observere væskebalanse – balanse mellom tilførsel og tap av væske
 • Observere BT, puls, respirasjon, bevissthet, diurese, hud, eventuelt CVP
 • Observere om blødninger stanser eller intensiveres, komprimere blødningssted – lege underrettes og vurderer eventuell kirurgi
 • Oksygentilførsel – nesekateter/maske
 • Smertelindring eventuelt
  (Gulbrandsen & Stubberud 2010, Almås mfl. 2010)