Øvingsoppgaver
 • Hva er hypertensjon?
 • Hvilke konsekvenser kan hypertensjon ha? Gi eksempler på tiltak for å behandle hypertensjon.
 • Det kan oppstå infarkt i alle organer i kroppen. Hva er et infarkt og hva er to viktige årsaker til infarkt?
  Nevn to organer hvor det relativt hyppig oppstår infarkt.
 • Koronar hjertesykdom/ischemisk hjertesykdom rammer mange nordmenn.
  Hva skyldes disse sykdommene?
 • Hvilke symptomer har pasienter med disse sykdommene?
 • Hvilke typer leger kommer pasienter med disse sykdommene i kontakt med?
 • Nevn ulike hjerterytmeforstyrrelser, hvilke er de mest alvorlige og hvorfor?