2.5 Lungeødem Listen

Lungeødem har et akutt oppstått sykdomsbilde og oppstår når det blir oppstuvning av blod i lungene. Det skyldes oftest akutt venstresidig ventrikkelsvikt med påfølgende hjertesvikt på grunn av hjerteinfarkt, hypertensiv hjertesykdom og alvorlig hjerteklaffefeil. Det kan også skyldes stor overhydrering, store lungeembolier og innånding av lokalirriterende gasser (Røykforgiftning, klor og nitrøse gasser).

 

Behandling av lungeødem

  • CPAP-behandling (Continous Positive Airway Pressure), et kontinuerlig positivt trykk i luftveiene som gir motstand og fortrenger væske i lungene. Behandlingen bør startes tidligst mulig og har den best dokumenterte effekten.
  • Heve pasientens overkropp, løsne stramt tøy
  • Oksygentilførsel på maske, 5-10 liter/minutt
  • Administrere legemidler – glyserylnitrat (spray/resoriblett 0,5 mg sublingvalt gjentas etter få minutter inntil effekt hvis BT> 90 med mer Hg), morfin (2,5-10 mg intravenøst og gjentas etter 15 minutter), diuretika (furosemid 20-40 mg intravenøst), diazepam (Jakobsen mfl. 2010, s. 51).

Flere av disse sykepleietiltakene blir kun utført i overvåkingsavdelinger med kontinuerlig overvåking av tilstanden og krever spesialkompetanse hos sykepleierne. Hjertearytmier (Atrieflimmer, atrieflutter, ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer) – les om dette i pensumlitteraturen.

 

En pasient som får hjelp ved å bruke en CPAP ventil

En CPAP ventilator i bruk