ii. Ustabil Angina (UAP) og hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) Listen

Brystsmerter_hjertesykdom_norsk

Klinisk diagnostisering med bakgrunn i:

  • Pasientens beskrivelse av symptomer og sykehistorie.
  • EKG-forandringer ved smerter: ST-depresjon (ST-senkning), endringer i T-takken eller normalt EKG.
  • Hjertemarkøren Troponin I og T konstaterer myokardcellenekrose.
  • Ultralyd av hjertet og percutan coronar intervensjon (PCI).

Hjertemarkører er stoffer som lekker ut fra døde og skadde hjertemuskelceller og brukes for å skille mellom UAP og NSTEMI. Økt troponin (innen 4-12 timer) betyr NSTEMI og fravær av økt troponin betyr at pasienten har ustabil angina.

 

Konsekvenser for pasienten

Smerter, dyspné, kvalme og svimmelhet. Dersom smertene varer mer enn 20 minutter, mistenker man hjerteinfarkt. UAP karakteriseres som en forverring av stabil angina pectoris og utgjør en betydelig større risiko for utvikling til hjerteinfarkt enn ved stabil angina.

Tolv avlednings elektorkardiogram undersøkelse

Tolv avlednings elektorkardiogram undersøkelse

Medisinsk behandling

I sykehus er den initiale behandlingen smertelindring med administrasjon av morfin intravenøst, dersom ikke nitroglyserin har tilstrekkelig effekt. Morfin har både en analgetisk og venedilaterende effekt, slik at blodtrykk og hjertefrekvens senkes, samt at det er oksygenbesparende og avlastende for hjertet med en angstdempende virkning. Antiiskemisk behandling med nitroglyserin og betablokkere reduserer hjertets arbeid og oksygenbehov, venene dilateres, hjertefrekvensen reduseres og blodtrykket senkes. Antitrombotisk behandling med acetylsalisylsyre (ASA) og heparin reduserer oftest og avgjør om det er nødvendig med PCI eller hjertekirurgi.

 

 

Oppgave: Refleksjons oppgave
Forklar forløpet av behandlingen som er nødvendig når en pasient blir innlagt for brystsmerter.

 

Oppgave: Fullfør setningen
Når man stiller diganosen UAP og NSTEMI, hvordan kan denne setningen være riktig?
Økt troponin
(innen 4-12 timer) betyr 
NSTEMI
og 
fravær av økt troponin
betyr at pasienten har 
ustabil angina
.

ustabil angina
Økt troponin
fravær av økt troponin
NSTEMI