2.3 Sykepleieobservasjoner og kliniske vurderinger ved spesifikke hjertesykdommer
i. Akutt koronarsyndrom Listen

Akutt koronarsyndrom er et samlebegrep på alle iskemiske hjertesykdommer som er forårsaket av redusert blodtilførsel til hjertet. Det omfatter følgende tilstander:

  • ustabil angina pectoris (UAP),
  • hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (Non-ST-elevasjonsmyokardinfarkt/ NSTEMI), og
  • hjerteinfarkt med ST-elevasjon (ST-elevasjons-myokardinfarkt/STEMI) (Persson og Stagmo 2008).

Ustabil angina pectoris (UAP): karakterisert ved lette EKG- forandringer som ST-depresjon eller T-negativisering, eventuelt normalt EKG, uten markørstigning i blodet (ingen myokardskade).

Hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (Non-ST-elevasjonsmyokardinfarkt/NSTEMI): kliniske symptomer, markørstigning og EKG- endringer som ST-depresjon eller T-negativisering, eventuelt normalt EKG.

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon (ST-elevasjons-myokardinfarkt/STEMI): kliniske symptomer, markørstigning og EKG med ST-elevasjon eller nyoppstått greinblokk.

Risikofaktorer for utvikling av koronarsykdommer deles inn i modifiserbare og ikke-modifiserbare. Modifiserbare risikofaktorer er fysisk aktivitet, hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes, røyking, overvekt og stress. Ikke-modifiserbare risikofaktorer er alder, familiær disposisjon og kjønn. Menn og kvinner rammes stort sett likt av disse sykdommene, men kvinnene får dem 10-15 år senere enn menn (Helsedirektoratet 2009).

Akutt koronarsyndrom starter med at plakk i åreveggen løsner eller får en overflatisk skade, slik at plakkets lipidkjerne og trombogene bestanddeler kommer i kontakt med elementer i blodbanen som starter en kaskade av trombinproduksjon, fibrinavleiring og blodplateaggregasjon. Dette resulterer i en trombe som delvis eller fullstendig stopper blodtilførselen og det blir myokardiskemi av varierende grad (Persson og Stagmo 2008).