Interprofesjonell kommunikasjon Listen

Når pasienten er akutt kritisk syk, kreves det systematisk observasjon av pasientens tilstand og rask reaksjon med iverksetting av relevante sykepleietiltak. Det er da mange tiltak som krever ordinasjon fra lege og det er behov for å samtale med legen (evt. via telefon) på en måte som raskt belyser problemstillingen. Et godt hjelpemiddel her er kommunikasjonsredskapet SBAR – Situation-Background-Assessment-Recommendation. Den norske versjonen av SBAR er SBER (S.A. Qvindesland 2012, SAFER/SUS):

 

SBER: Situasjon Bakgrunn Evaluering Råd


Vær forberedt før du ringer:


Situasjon
 • Identifiserer deg + yrket ditt + avdelingen

 • Identifiserer pasienten + fødselsdato

 • Vær kort og presis

 Bakgrunn
 • Kjenner du pasienten allerede?

 • Innleggelsesdiagnose, dato

 • Relevant sykehistorie

 • Foreløpig behandling

 • Innledning til forandringen nå...

 Evaluering ABCD og annet...før...nå!
 • Respirasjon

 • Sirkulasjon

 • Bevissthet

 • Bekymring? Annet?

 • SAMMENLIGNE EVALUERING NÅ MED TIDLIGERE

Råd
 • Hvorfor ringer du? / Hva trenger du fra legen?

 • Lage en plan om behandling/oppfølging

 • Avklare ansvar for begge parter

 • Oppsummere hva dere blir enige om

 • Dokumentere (DOBBELT KONTROLL)