2.2 Generelle sykepleieobservasjoner og kliniske vurderinger ved hjertesykdom Listen

Observasjonene og vurderingene av pasientens tilstand gjøres i den direkte kontakten med pasienten og er av stor betydning i pleien av pasienter med hjerteproblemer, da tilstanden raskt kan endres og bli ustabil. Generelle observasjoner og kliniske vurderinger omfatter respirasjon, sirkulasjon, bevissthet, eliminasjon og smerter (Eikeland mfl. i Almås 2010, s. 208). ABCDE- prinsippene (airway, breathing, circulation, disability, expose/environment) er en viktig hjelp i observasjon av alle pasienttilstander generelt og av hjertepasienten spesielt.