2.0 Hjertesykdom Listen

Hjertesykdom kan være medfødt eller ervervet, og er forårsaket av forandringer i hjertet og dets egne blodkar. Barn og unge voksne får sjelden hjertesykdommer bortsett fra medfødte hjertefeil. De ervervede sykdommene skyldes i stor grad livsførsel og kan forebygges ved å endre denne, eksempelvis ved å slutte å røyke eller gå ned i vekt dersom man er overvektig. Variert, sunt kosthold og fysisk aktivitet har stor helsegevinst. De viktigste gruppene av ervervede hjertesykdommer er iskemisk hjertesykdom (akutt koronarsyndrom), hypertensiv hjertesykdom, hjerterytmeforstyrrelser (arytmier), hjerteklaffefeil (mitralstenose, mitralinsuffisiens, aortastenose, aortainsuffisiens) og hjertebetennelser (kardiomyopati, endokarditt, myokarditt, perikarditt) og hjertesvikt (Almås mfl. 2010).