1.0 Hjertets oppbygning og funksjon Listen

Hjertet deles i høyre og venstre hjertehalvdel, atskilt av septum (hjerteskilleveggen). Hver hjertehalvdel består av et atrium (forkammer) og en ventrikkel (hjertekammer), som igjen er atskilt av bindevev. Hjertemuskelen, myokard, består av tverrstripet muskulatur som ikke er viljestyrt. Myokard er på innsiden dekket av en tynn hinne, endokard, bestående av enlaget plateepitel, samt litt bindevev. Utvendig dekkes myokard av perikard (hjerteposen), bestående av to lag, det indre (viscerale) og det ytre (parietale) som ligger ytterst og er et litt tykt bindevevslag. Mellom de to hinnene (perikardhulen) er det en tynn væskefilm som gjør at de to lagene nærmest kan bevege seg friksjonsfritt i forhold til hverandre. Hjertet har fire klaffesystemer: trikuspidalklaffene mellom høyre atrium og høyre ventrikkel; pulmonalklaffene mellom høyre ventrikkel og truncus pulmonalis; mitralklaffene mellom venstre atrium og venstre ventrikkel; aortaklaffene mellom venstre ventrikkel og aorta. Disse klaffene fungerer slik at blodet normalt kan passere i en retning, fra høyre til venstre hjertehalvdel. Hjertemuskelen forsynes med blod gjennom hjertets åresystem og hjertets kontraksjoner styres gjennom ledningssystemet ved hjelp av elektriske impulser (Jakobsen mfl. 2010).

 

1_hjertet_norsk
2_Hjertet_norsk
3_Hjertet_norsk
4_hjertet_norsk
5_hjertet-norsk
6_hjertet_norsk
7_hjertet_norsk